สร้างกลยุทธ์เด็ด ค้นหาจุดต่าง นำพาธุรกิจปัง

ต้องทำให้แบรนด์มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีที่มาที่ไป เพราะจะช่วยให้แบรนด์ดูมีค่ามากขึ้นในสายตาผู้บริโภค โดยการเล่าเรื่องให้น่าสนใจนั้นจะสามารถสร้างให้ธุรกิจมีความแตกต่างได้

การตั้งราคาของห้องพักถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งในส่วนของราคาจะผันแปรตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นการตั้งราคาจะต้องอยู่บนความเหมาะสมด้วย

 

ไม่ว่าธุรกิจโรงแรมจะมีขนาดไหนก็ตาม ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยุทธ์จึงมีความสำคัญ ซึ่งทาง SCB SME ได้เชิญ คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ Business Consulting Strategic Marketing Planning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ มาให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

 

ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนไม่น้อย ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวจากนักท่องเที่ยวคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสูงขึ้น และเริ่มมีความนิยมเข้าพักในโรงแรมขนาดที่แตกต่างกันไป พร้อมทั้งเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดี ความปลอดภัยสูง จากความนิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ๆ จะเห็นว่า แนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี สิ่งแรกควรเริ่มจากการออกแบบตัวโรงแรม ไม่จำเป็นต้องหรูหราเทียบชั้นโรงแรม 5 ดาว หรือ 6 ดาว แต่ควรออกแบบและตกแต่งให้เรียบง่าย ดูดี เพื่อดูแลทำความสะอาดได้ง่าย และซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย หากมีพื้นที่ควรมีสวนเล็ก ๆ ไม่ต้องใหญ่มาก เพราะจะมีต้นทุนในการดูแลสูง ซึ่งการออกแบบให้เรียบง่าย ดูดี ดูแลง่าย จะช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาสภาพของโรงแรมนั้น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้เสมอ ภายใต้ต้นทุนในการดูแลที่ไม่สูงนัก เพราะหากออกแบบให้หรูเกินไป อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสูง ท้ายที่สุด ตัวอาคารจะทรุดโทรม ดังนั้น เจ้าของโรงแรมควรประเมินงานตามงบประมาณของตัวเองในส่วนของการดูแลรักษาตัวอาคาร เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเกิดใหม่มีจำนวนมาก แข่งขันด้านราคาก็สูง ควรวางงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารไว้ทุกปี และกำหนดการปรับปรุงตัวอาคาร เช่น ทาสีใหม่ทั้งนอกอาคารและในห้องพักในทุก 3 หรือ 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มหันมานิยมติด wallpaper แทนการทาสี เพราะช่วยลดต้นทุนได้อีกทาง

 

ในเรื่องของการตั้งราคา มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ พอ ๆ กับด้านการบริการ เพราะราคาจะผันแปรตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยว ทำเลของโรงแรมนั้น ๆ และคุณภาพของการบริการ โดยก่อนการลงทุนควรศึกษาอัตราค่าเข้าพักในพื้นที่ใกล้เคียงก่อน จากนั้นจึงจะนำมาเป็นแนวทางให้ออกแบบและกำหนดราคาค่าเข้าพัก ซึ่งถ้ามีการบริการที่ดี อยู่ในทำเลที่ดีแล้ว มีโอกาสที่อัตราค่าเข้าพักจะสูงกว่าคู่แข่งในย่านเดียวกันได้ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้ง ถือเป็นหัวใจอันดับต้น ๆ ของธุรกิจโรงแรมที่ควรอยู่ใกล้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ ใกล้ตลาด ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก โดยข้อดีของการสร้างโรงแรมอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยว แม้จะมีคู่แข่งจำนวนมาก แต่ก็ทำให้ผู้เข้าพักเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งหากแข่งขันในด้านทำเลได้แล้ว ถ้าพัฒนาด้านคุณภาพในการบริการให้ดีกว่าคู่แข่ง ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าทั้งในด้านอัตราค่าเข้าพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

 

สำหรับการส่งเสริมการตลาด ไม่ได้หมายถึงการทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมเหมือนสินค้าคอนซูเมอร์ แต่หมายถึงการทำตลาดเพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว สัดส่วนมากกว่า 95% ต้องพึ่งพาช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรศึกษาในส่วนนี้ และในส่วนของการคัดเลือกพนักงาน ผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์ในการเลือกพนักงานเช่นกัน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต้องมีพนักงานที่มีหัวใจในการให้บริการ หรือที่เรียกว่า Service Mind คุณต้องฝึกฝนอบรมพนักงานอย่างหนักให้มี Service Mind รู้จักยิ้มแย้ม ทักทาย พูดจาสุภาพ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้เข้าพักสูงสุด ซึ่งธุรกิจบริการอย่างธุรกิจโรงแรม พฤติกรรมของผู้เข้าพัก คือ ยอมจ่ายเงินเข้าพักในราคาที่สูงขึ้น เพื่อได้คุณภาพการบริการที่ดีกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่มีจำนวนโรงแรมค่อนข้างมาก ซึ่งการชนะคู่แข่งได้ ไม่ใช่เรื่องอัตราค่าเข้าพักเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเรื่องคุณภาพในด้านบริการจากพนักงานด้วย ซึ่งกระบวนการในการบริการ จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจองห้องพัก ทั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและจองตรงกับทางโรงแรมผ่านโทรศัพท์ การให้ข้อมูล จนเมื่อถึงวันเข้าพัก กระบวนการในการเช็คอินต้องรวดเร็ว การจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพัก บริการประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยว ร้านสปา ร้านอาหาร บริการรถขับส่ง เป็นต้น ทุกอย่างจะต้องมีความพร้อมและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

 

สำหรับธุรกิจบริการแล้ว ลักษณะทางกายภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เช่น ปัจจัยด้านความสะอาด ความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้ปัจจัยอื่น ๆ เพราะลักษณะทางกายภาย มีส่วนที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ บรรยากาศของโรงแรม สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบข้าง มีความปลอดภัยหรือไม่ บรรยากาศห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีให้บริการฟรี บริการด้านอาหารเช้า ระบบรักษาความปลอดภัย มีความจูงใจให้เกิดความอยากเข้าพักนั่นเอง

 

ปัจจุบันการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคนี้ จะเห็นได้ว่าจะทำอะไรก็ทำผ่านมือถือกันทั้งนั้น ถ้าจะจองโรงแรมก็คงไม่พ้นการจองผ่านมือถือ ซึ่งการทำการตลาดบนมือถือ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงแรมในการตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเลยก็ว่าได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จึงควรศึกษาการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบให้เป็นประโยชน์ อาจจะเริ่มจากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง มีสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram เพื่อกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับการจองห้องพัก เช่น Agoda, TripAdvisor, Hotels combined, Booking เป็นต้น รวมถึงเว็บไซต์จองที่พักในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีเงื่อนไขในการฝากห้องพักอย่างไร เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเว็บไซต์เหล่านี้ และเลือกให้เหมาะสมกับโรงแรมของตัวเอง เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้แล้ว

 

Published  by  scbsme.scb.co.th  on  3 May 2018

SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

5 เทคนิคเลือกช่องทางขายให้เหมาะกับสินค้า

การเพิ่มช่องทางการขายก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้ผู้ประกอบการได้ เพราะเท่ากับเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเห็นและซื้อสินค้า แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีผู้ประกอบการอื่นมากมายที่คิดแบบเดียวกัน และเคล็ดลับอยู่ที่ต้องเลือกช่องทางที่เหมาะกับสินค้า เพื่อดำเนินงานให้ตรงจุด มาดู 5 เทคนิคในการเลือกช่องทางการขายที่เหมาะสมกับสินค้า ดังนี้

 1. รู้ว่าสินค้าเหมาะกับลูกค้าแบบไหน การที่สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าได้ จะทำให้เป้าหมายของธุรกิจชัดเจนขึ้น แนวทางในการทำธุรกิจจะง่ายขึ้นมาก ยังรวมไปถึงช่องทางในการทำตลาดและช่องทางสื่อสารกับลูกค้าจะตรงจุดขึ้นด้วย
 2. รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของช่องทางจัดจำหน่าย โดยวิธีที่จะรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของช่องทางก็คือ ผู้ประกอบการควรไปเดินสำรวจดูสถานที่จริง ดูสินค้าที่วางขายในช่องทางจัดจำหน่ายนั้นๆ แล้วพิจารณาดูว่าสินค้าของเราเหมาะจะวางเอาไว้ตรงไหนบนชั้นวาง และสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย
 3. อายุสินค้า เนื่องจากก่อนที่สินค้าจะถึงมือผู้บริโภคนั้น จะมีปัจจัยเรื่องระยะเวลาตั้งแต่การขนส่งสินค้าไปจนถึงลูกค้าเข้ามาเกี่ยว ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงการเลือกช่องทางที่จะนำสินค้าไปขาย ซึ่งระยะเวลาต้องสัมพันธ์กับอายุของสินค้าด้วย
 4. บรรจุภัณฑ์เหมาะสม เน้นดีไซน์ความสวยงามที่เหมาะสม เช่น หากลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มไฮเอนด์ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ควรมีความสวยงาม ดูหรูหรา นอกจากนี้ขนาดของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ เช่น การจำหน่ายที่เป็นร้านสะดวกซื้อ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ควรมีขนาดเล็ก เป็นต้น รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถป้องกันความเสียหายหรือช่วยยืดอายุให้แก่สินค้าได้ เช่น เครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแก้ว อาจทำให้สินค้าดูมีราคา แต่ก็เสียหายระหว่างขนส่งง่าย อาจต้องมีการออกแบบลังที่ใช้ขนส่งเป็นพิเศษ หรือเปลี่ยนวัสดุจากขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกทีมีดีไซน์ให้ความรู้สึกเทียบเท่าขวดแก้ว
 5. ศึกษาเงื่อนไขค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน ช่องทางการขายนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องนำมาคำนวณเป็นต้นทุนให้ครบถ้วน โดยค่าใช้จ่ายหลักๆ จะประกอบไปด้วย ค่าเปิดบัญชีหรือค่าแรกเข้า ค่าชั้นวางสินค้า รายได้จากการขายสินค้า (GP) ค่ากระจายสินค้า (DC) ค่ากิจกรรมการตลาด ค่าสินค้าคืน และที่สำคัญผู้ประกอบการต้องพิจารณาเงื่อนไขเครดิตเทอมของช่องทางการขายด้วยว่าสัมพันธ์กับวงจรเงินสดของธุรกิจหรือไม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องนำมาคำนวณให้ครบก่อนตั้งราคา และพิจารณาว่าคุ้มทุนที่จะนำสินค้าเข้าไปขายหรือไม่

 

Published  by  kasikornbank.com on 16 july 2017

SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

5 ข้อคิดเพื่อทางรอดของ SME ในยุค 4.0

ในยุคดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ที่คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับการเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวเอง เพราะความสะดวกจากเครื่องมือดิจิทัล ที่ช่วยให้ง่ายต่อการขยายไอเดียและเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น จึงถือเป็นความท้าทายของ SME ในการปรับตัวแข่งขันและหาทางรอด

มาดู 5 คำแนะนำจากกูรูในงาน TMB SME on Tour 2018 ทั้ง คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม Digital Marketing Guru, คุณนายกษิต ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสพัฒนากลยุทธดิจิทัล ทีเอ็มบี และคุณนาขวัญ พงศ์พฤกษทล เจ้าของแบรนด์ผลไม้อบแห้ง NanaFruit ว่ามีอะไรไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้บ้าง

 1. ข้อมูล (DATA) เป็นสิ่งสำคัญ

เพราะพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถนำไปวัดผลได้ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อการทำให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะมัวคาดเดา เราสามารทำธุรกิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง

 1. เลือกใช้แพล็ตฟอร์มให้เหมาะสม

แพล็ตฟอร์ม หรือเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ในการทำการตลอดออนไลน์นั้นมีมากมาย ควรเลือกใช้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. ใช้เทคโนโลยีสร้างความแตกต่างและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา หรือทำให้สินค้าหรือบริการของเราน่าสนใจมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำยอดขายเพิ่มขึ้น อย่างเช่นการ นำระบบจัดการคิวดิจิทัล มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่ต้องต่อคิวยาวหรือรอคิวนาน จนเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นแทน

 1. หันมาใช้ระบบการชำระเงินออนไลน์

ปัจจุบันมีบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากมาย ทั้ง QR Code,  Prompt Pay และบริการ Mobile Banking ต่างๆ SME สามารถหยิบตรงนี้มาเพิ่มโอกาสในการค้าขายได้

 1. ต่อยอดธุรกิจด้วยหลักการ 5W ได้แก่
 • Why: ทำธุรกิจไปเพื่ออะไร นอกเหนือจากการขายสินค้า
 • Who: กลุ่มเป้าหมายคือใคร
 • What: ลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากสินค้าและบริการ
 • How: ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกคาอย่างไร
 • When: ลงมือทำเมื่อไหร่ ซึ่งยิ่งเริ่มต้นเร็วก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้น

 

Published  by  mangozero.com  on  2 April 2017

SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

สร้างธุรกิจให้เป็นที่รู้จักด้วย Google My Business

ปัจจุบันมีตัวช่วยทางเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ SME สร้างเครือข่ายและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย Google My Business เครื่องมือจาก Google ที่เปิดให้เจ้าของธุรกิจได้ลงทะเบียนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการเสิร์ชก็จะเจอชื่อธุรกิจพร้อมรายละเอียดต่างๆ ของเราโชว์บน Google Search และ Google Maps

Google My Business มีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์อย่างการสร้างเว็บไซต์ ปรับแต่ง อัพโหลดรูปภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเรา โดยสามารถอัพเดตให้ทันสมัยได้อยู่เสมอ พร้อมทั้งสามารถดูสถิติ คอมเมนท์ และรีวิวจากลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

 

SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

7 ความผิดพลาดธุรกิจครอบครัวของ SME ที่ทำให้ธุรกิจ “พัง”

ในการบริหารธุรกิจถ้าเป็นขนาดเล็กก็ไม่ค่อยมีปัญหานักเจ้าของคนเดียวก็ยังเอาอยู่ แต่ถ้าเริ่มเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางที่เริ่มมีหลายส่วนหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง การจ้างคนเก่งมาช่วยบริหารเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การคัดเลือกให้ได้คนเก่งนั้นยากนัก เพราะคนเก่งส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ บริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตา เงินเดือนสูงๆ ในในธุรกิจ SMEs นั้นจะมีข้อจำกัดเรื่องนี้อยู่พอสมควร นอกเสียจากว่าจะยอมทุ่มเงินให้เงินเดือนเยอะๆ ไม่น้อยหน้าบริษัทใหญ่ หรือไม่ก็จ้างซัพพลายเออร์เฉพาะด้านที่เค้าเก่งเรื่องนั้นๆ เช่นเรื่องบัญชี ก็มีบริษัทที่เป็นมืออาชีพรับทำให้จะได้แบ่งเบาภาระเรื่องคนไปได้บ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรู้ในทุกๆเรื่องเพื่อจะได้ดูแลกิจการให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป

6.การสืบทอดตำแหน่ง ทายาทธุรกิจ
เนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัว การสืบทอดตำแหน่งส่วนใหญ่ก็ให้เฉพาะลูกหลานหรือคนในตระกูลเดียวกันเท่านั้น ถ้าลูกหลานที่จะมาสืบทอดกิจการเป็นคนเก่ง คนดี ขยัน ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ถ้าสแกนดูแล้วในบรรดาลูกหลานไม่มีใครเอาอ่าว ก็ต้องยอมรับว่าการจ้างคนนอกมาบริหารกิจการเป็นเรื่องที่จำเป็น เรื่องนี้ต้องยอมรับให้ได้เพราะเรายึดความเป็นธุรกิจเป็นหลัก ต้องรู้จักไว้ใจคนอื่นบ้าง เพราะถึงแม้จะเป็นคนอื่นมาบริหาร แต่ถ้าเค้ามีความรู้มีความสามารถก็อาจจะช่วยให้บริษัทเจริญเติบโตแข็งแรงมั่นคง แต่ถ้ายอมรับไม่ได้จริงๆ อย่างไรเสียก็ต้องเป็นคนในตระกูลเท่านั้น อีกทางหนึ่งที่จะทำได้คือจ้างที่ปรึกษามาช่วยดูแล แต่ก็ต้องยอมรับค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร

7.เงิน ๆ ทอง ๆ ไม่เข้าใครออกใคร ใช้จ่ายไม่เป็นระบบ
เจ้าของธุรกิจ SMEs บางคน เมื่อทำธุรกิจไปได้สักพัก เริ่มเติบโตขึ้น เงินก็มากขึ้นตามไปด้วย เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องการใช้เงินให้ดี ต้องแยกออกระหว่างเงินของกิจการกับเงินส่วนตัว ทำบัญชีรายรับรายจ่าย อย่าใช้มั่วจนเพลิน ใช้ไปใช้มาทำไมเงินหมด อ้าว ก็ฉันรวย ฉันเงินเยอะ ฉันซื้อรถหรู แต่ฉันลืมไปว่ากิจการต้องใช้เงิน เรื่องนี้จะต้องตระหนักตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ อย่าหลงใหลไปกับความฟุ่มเฟือยเพราะหายนะรออยู่ข้างหน้าแน่นอน

 

Published by taokaemai.com on 30 july 2018

SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

intro