#เกษตรแปรรูป

พบกับ “BOI e-Journal” ล่าสุด ฉบับที่ 4/2564 ธีม “เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรไทย ด้วยเกษตรสมัยใหม่” จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

พบกับ “BOI e-Journal” ฉบับที่ 4/2564 ธีม “เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรไทย ด้วยเกษตรสมัยใหม่” จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน @ บีโอไอ กับการส่งเสริมระบบเกษตรสมัยใหม่ @ วี ที แหนมเนือง 2017 Plant Factory สู่อาหารเพื่อสุขภาพ @ เอ็นเนอร์ไกอา เลี้ยงสาหร่ายด้วยระบบอัจฉริยะ @ มาตรการส่งเสริมการลงทุน เศรษฐกิจฐานราก คลิกอ่านฉบับนี้ https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2021/04/index.html 

25.05.2021

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future : มาชิมกัญ" ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future : มาชิมกัญ" มั่นใจได้อย่างไรว่าแหล่งที่คุณซื้อขายนั้นถูกกฎหมาย ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย ใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย ต้องสัดส่วนเท่าไหร่ถึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค พบกับเหล่ากูรู ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำตอบเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี มาชิมกัญครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 บริเวณชั้น 2 หน้า The Hall อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

28.04.2021

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจโกโก้ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จำนวน 540 ราย ตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 2564 (หรือจนกว่าจะเต็ม) กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/wAzX7ps8wf3iCw7d8

15.04.2021

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค:Biotec)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์ที่ทำงานด้านไบโอเทคโนโลยี เป้าหมายคือสร้างสรรค์วิจัยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์พืช งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ในการพัฒนาการออกแบบกระบวนการสร้างและผลิตเพื่อการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

04.11.2020

บทความแนะนำ

intro